Dokumenty hl. m. Prahy

 

 

Zpracoval:  Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů Evropské unie a dalšími odbory Magistrátu hl. m. Prahy

 

 

Zpracoval: RegioParter, s.r.o.

 

Smart Prague

 SMART_Prague_2014-01-27.pdf

 SMART_Prague_2014_01-27_en.pdf