Nová verze pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh

Dne 10. června 2015 vstupuje v platnost nová verze Pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh. Označení nové platné verze je 1.4.

Předmětem úpravy jsou zejména formální změny ve smyslu aktualizace názvu odboru MHMP a aktualizace používaného názvosloví v rámci výběrových/zadávacích řízeních. Dále došlo ke zpřesnění pravidel pro uznatelnost výdajů a vykazování nákladů projektu.

Text pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh ke stažení:

 OPPA_MZ_Pokyny_k_vyplneni_1.4.doc


Text pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh v revizích (z verze 1.3C na verzi 1.4) ke stažení:

 OPPA_MZ_Pokyny_k_vyplneni_1.3C_to_1.4.doc


Text Pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh je mimo tento článek k dispozici také v sekci Pro příjemce / Formuláře a loga / Monitorovací zpráva.

<< Zpět