Výroční zprávy o realizaci programu

Každý program čerpání ze strukturálních fondů musí mít za jednotlivé kalendářní roky zpracován popis toho, jak se ho dařilo v daném roce naplňovat. Struktura zprávy je poměrně pevně stanovená v nařízeních Evropských společenství č. 1083/2006 a zejména č. 1828/2006. Výroční zprávy zpracovává řídicí orgán, tj. v případě OPPA hlavní město Praha. Platí povinnost, že veřejnost musí mít možnost se s obsahem zprávy seznámit.

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2007

  • pdf_small.gif OPPA_Vyrocni_zprava_2007_FINAL.pdf  (661 kB, 25.6.2008)
  • doc_small.gif OPPA_Vyrocni zprava_2007_FINAL.doc  (1 677 kB, 25.6.2008)

    Vzhledem k tomu, že OPPA byl schválen až 12. října 2007 a během roku 2007 nebyla vyhlášena žádná výzva k předkládání projektových žádostí, neobsahuje zpráva příliš mnoho informací o skutečném pokroku v naplňování programu Adaptabilita.

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2008

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2009

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2010

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2011

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2012

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2013

 

Výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2014