Loga ke stažení

Tento článek obsahuje pouze loga nezbytná pro publicitu projeků podpořených z OPPA. Jaké platí povinnosti v oblasti publicity projektů, se můžete dozvědět v článku Publicita v rámci projektů v sekci Pravidla programu v rámci části Pro příjemce těchto webových stránek a jsou také spolu s vyobrazeními log obsaženy v Projektové příručce OPPA, která je ke stažení k dispozici v sekci Dokumenty.

Pro ulehčení práce s prvky povinné publicity jsou volně ke stažení mustry wordovských dokumentů i vzor powerpointové prezentace.

Mustr wordovských dokumentů a powerpointové prezentace

 Vzorovy_dokument_OPPA_barevna_loga.doc

 Vzorovy_dokument_OPPA_CB.doc

 Mustr_prezentace_OPPA.ppt

 

Spojení log OPPA, EU a značky hlavního města Prahy

Platí, že materiály musí vždy obsahovat loga OPPA, EU a hlavního města Prahy. Nemusí ovšem být umístěna v pořadí a vzdálenostech dle vzoru, který je níže k dispozici. Jedná se o jen pomůcku, kterou příjemce může, ale nemusí využít. 

Barevnost a velikost / formátFormát JPGFormát EPSFormát AI
Velikost 50 - barevně jpg_small.gif 3 loga velikost 50 3 loga velikost 50 3 loga velikost 50
Velikost 50 - černobíle jpg_small.gif 3 loga velikost 50 CB 3 loga velikost 50 CB 3 loga velikost 50 CB
Velikost 100 - barevně jpg_small.gif 3 loga velikost 100 3 loga velikost 100 3 loga velikost 100
Velikost 100 - černobíle jpg_small.gif 3 loga velikost 100 CB.jpg 3 loga velikost 100 CB 3 loga velikost 100 CB

Sdružený logolink včetně odkazu na fond a sloganu

OPPA.JPG 

Logo OPPA

Logo OPPA bez doprovodného textu

Barevnost / formátFormát PDFFormát EPSFormát AI
Barevně jpg_small.gif OPPA_logo_bez_textu.jpg oppa_logo_bez textu.eps oppa_logo_bez textu.ai
Barevně v negativním provedení pdf_small.gif oppa_logo_bez textu_negativni.pdf   oppa_logo_bez textu negativni.ai
Černobíle jpg_small.gif OPPA_logo_bez_textu_CB.jpg oppa_logo_bez textu_CB.eps oppa_logo_bez textu_CB.ai
Černobíle v negativním provedení pdf_small.gif oppa_logo_bez textu_CB_negativni.pdf   oppa_logo_bez textu_CB_negativni.ai

 

Logo OPPA s doprovodným textem

 
Barevnost /
 formát
Formát JPG, resp. PDFFormát EPSFormát AI
Barevně jpg_small.gif OPPA_logo_text.jpg oppa_logo_text.eps oppa_logo_text.ai
Barevně v
negativním
provedení
pdf_small.gif oppa_logo_
text_negativni.pdf
  oppa_logo_text
_negativni.ai
Černobíle jpg_small.gif OPPA_logo_
CB_text.jpg
oppa_logo_CB_text.eps oppa_logo_CB
_text.ai
Černobíle v
negativním
provedení
pdf_small.gif oppa_logo_text_
CB_negativni.pdf
  oppa_logo_text
_CB_negativni.ai 

 

 

Znak EU (vždy musí být s doprovodným textem)

Barevnost a velikost / formátFormát JPGFormát EPSFormát AI
Velikost 50 - barevně  jpg_small.gif EU_male_RGB.jpg  EU_male_CMYK.eps  EU_male_CMYK.ai
Velikost 50 - černobíle  jpg_small.gif EU_male_CB.jpg  EU_male_CB.eps  EU_male_CB.ai
Velikost 100 - barevně  jpg_small.gif EU_velke_RGB.jpg  EU_velke_CMYK.eps  EU_velke_CMYK.ai
Velikost 100 - černobíle  jpg_small.gif EU_velke_CB.jpg  EU_velke_CB.eps  EU_velke_CB.ai

 

Značka hlavního města Prahy

Barevnost / FormátFormát JPG, resp. GIFFormát EPS
Barevně jpg_small.gif Praha.jpg Praha.eps
Černobíle gif_small.gif Praha_CB.gif Praha_CB.eps
Černobíle v negativním provedení   Praha_CB_negativni.eps

 

<< Zpět