Projekty

Mapa projektůRealizované projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle prioritní osy:
Klíčová slova: 
 Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.2.17/2.1.00/ 31232 TROAS, s.r.o. KARAVANA III. - Autonomní vzdělávání a zvyšování zaměstnatelnosti neslyšících v počítačové grafice. 7 815 810,50 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31258 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Kateřinská zahrada - chráněné pracoviště a integrační centrum ve VFN v Praze 9 490 000,68 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31280 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Najdu si své místo - podpora sociální a ekonomické (re)integrace znevýhodněných osob 6 182 997,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31287 Sdružení Linka bezpečí Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců Sdružení Linka bezpečí 5 305 950,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31299 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Pracovní trénink pro zdravotně postižené 6 405 767,54 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31343 Kaldi Café, spol. s r.o. Tréninková kavárna jako sociální firma pro přípravu lidí s mentálním postižením na zaměstnání 9 440 930,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31466 Společnost DUHA - integrace s mentálním postižením Rozvoj programu Podporované zaměstnávání 6 141 125,84 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31467 Společnost DUHA - integrace s mentálním postižením Vytváření systému celoživotního vzdělávání v chráněném bydlení a dílnách Společnosti DUHA 6 170 106,12 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31485 GLE o.p.s. Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení 7 320 359,32 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31551 Svaz paraplegiků Dovednost a stabilita - další profesní vzdělávání pracovníků Centra Paraple 4 761 536,68 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31594 Rozmarýna obecně prospěšná společnost Podpora vstupu na trh práce a prevence sociálního vyloučení osob po ukončení ústavní výchovy formou poskytování následné péče a zaměstnání v sociální firmě, kavárně/galerii Rozmar 9 061 318,98 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31617 Attavena, o.p.s. V PRÁCI JAKO DOMA - podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé děti mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání 8 468 915,22 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31631 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 E-šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10 6 969 876,78 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31638 PREV - CENTRUM Restart-komplexní program integrace klientů v substituční léčbě na otevřený trh práce 8 812 588,73 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31674 Evropský kariérní institut - EKI Akreditovaný rekvalifikační kurz personalista/tka určený zejména pro osoby pečující o závislého člena rodiny a pro osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu věku 2 749 882,62 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31687 Hospicové občanské sdružení Cesta domů Jít dál, být blíž - odborný i lidský rozvoj multidisciplinárního týmu mobilního hospice Cesta domů 7 265 455,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31727 InBIT Česká republika s.r.o. Integrační vzdělávání vietnamských migrantů v Praze 6 406 508,80 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31878 Centrum pro integraci cizinců PERSPEKTIVA: Cizincům rovné šance, trhu práce kvalifikovanější pracovní sílu. 6 348 126,91 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31889 Centrum sociálních služeb Praha Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl.m. Prahy 8 263 552,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31909 TyfloCentrum Praha o.p.s. Jak uspět na trhu práce - individuální vzdělávací a rozvojový program pro osoby se zrakovým postižením 7 131 258,60 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31936 Armáda spásy v ČR Vzdělávací program Armády spásy pro poskytovatele sociálních služeb v Praze 5 334 782,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31946 Občanské sdružení Letní dům Rozvojem ke stabilitě 1 862 158,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31959 Gender studies, o.p.s. Zaměstnavatelé pro slaďování osobního a pracovního života 5 584 135,60 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 31985 Lenka PAVILKOVÁ - CHANNEL CROSSINGS Rovnoprávný přístup ke vzdělávání pro osoby pečující o závislého člena rodiny 4 332 510,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32007 Klub K2, o.p.s. Alternativní formy péče o děti do tří let 5 131 847,84 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32055 Czech Efficient Learning Node, o.s. Vzdělávej se on-line pro plynulý návrat do zaměstnání 5 325 066,86 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32085 Hewer - občanské sdružení Příležitost pro osoby znevýhodněné na trhu práce - práce v osobní asistenci 2 826 902,08 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32098 INTEGRACE o.s. Rekvalifikace - zvyšování zaměstnanosti těžce zrakově postižených 5 463 174,28 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32100 Asistence o.s. PRÁCE NA MÍRU ŠITÁ - podporované zaměstnávání s využitím asistivní technologie a hodnocení COPM 2 784 370,48 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32103 ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ TOULCŮV DVŮR Sociální podnikání na Toulcově dvoře 4 781 839,32 Detail >>