Projekty

Mapa projektůRealizované projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle prioritní osy:
Klíčová slova: 
 Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.2.17/2.1.00/ 32120 Univerzita Karlova v Praze Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků 3 765 324,03 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32159 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 Do práce po rodičovské dovolené s "Desítkou" 4 967 526,98 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32170 o.s. MUM PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE - vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života 3 760 534,65 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32172 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 Komplexní podpora pro rodiče pečující o děti v předškolním věku při jejich návratu na trh práce 5 721 839,88 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32188 Ivana Vágnerová Firemní školka Homolka 5 202 290,83 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32191 České vysoké učení technické v Praze Univerzitní školka ČVUT v Praze 5 988 018,64 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32246 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů 4 857 672,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32282 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí svobody žijících na území MČ Praha 3 za účelem jejich snazšího začlenění na trh práce 5 875 862,08 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32298 Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením 4 870 059,50 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32305 PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. Komplexní podpora integrace znevýhodněných osob na trhu práce 5 132 661,28 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32313 Občanské sdružení TAP Bezbarierové vzdělávací a poradenské centrum pro osoby se zdravotním postižením - STUDEO 5 278 029,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32326 SANANIM Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem 5 655 222,69 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32377 Občanské sdružení SLOVO 21 Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2010 - 2012) 5 138 649,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32385 Cukrárna Vesmírna, o.p.s. Cukrárna Vesmírna, o.p.s. - sociální firma pro pracovní integraci a zaměstnávání osob s mentálním handicapem 5 606 724,16 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32416 Občanské sdružení Borůvka TRÉNINKOVÁ MÍSTA V TA KAVÁRNĚ A V OBCHŮDKU BORŮVKA 5 092 576,32 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32424 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Zaměstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodněné osoby 5 968 135,49 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32428 PEPPERMINT o.s. Vzdělávací a motivační program pro uplatnění osob opouštějících dětské domovy na trhu práce v hlavním městě Praze 3 586 246,32 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32441 ERGO Aktiv Podpora osob po prodělané cévní mozkové příhodě v návratu na trh práce 5 138 774,98 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32456 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s. Neuzavírejte se mezi čtyři stěny 4 496 616,56 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32457 Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let 5 693 929,44 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32570 Evropská kontaktní skupina v České republice V práci otevřeno - Uplatnění kvalifikace migrantů/tek na českém pracovním trhu 4 925 746,92 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32584 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Do práce bez bariér 4 719 126,80 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32596 o.s. Inventura NETRADIČNĚ - Zaměstnávání lidí s mentálním hendikepem v oblastech event managementu, produkce a marketingu 2 694 899,76 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32644 Polovina nebe Duhový most - program vzdělávání talentovaných jedinců z řad tělesně hendikepovaných na vzorovém pracovišti využívající hlasové technologie (počítačové rozpoznávání řeči) 4 881 596,54 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32679 Všude dobře o.p.s. Integrace znevýhodněných spoluobčanů - projekt kavárny "NaVšechnoČas" 5 842 056,08 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32706 Romské občanské sdružení Velká Ohrada Podpora zaměstnanosti Romů 5 548 535,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 32711 Prostor pro rodinu o. s. Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v Praze 3 568 243,87 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 34080 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Dětský koutek ČZU Poníček 2 932 652,08 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 34086 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Najdu si své pracovní místo 5 291 879,28 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 34105 Centrum pro integraci cizinců PUSH UP - Příležitost Uplatnit Svou Hodnotu 5 604 568,19 Detail >>