Projekty

Mapa projektůRealizované projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle prioritní osy:
Klíčová slova: 
 Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.2.17/2.1.00/ 35124 SocIn o.s. Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry 5004142,38 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35124 SocIn o.s. Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry 5004142,38 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35125 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze 3776602,08 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35128 Člověk v tísni, o.p.s. E daj kamel buťi - Máma chce práci 5881148,93 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35131 Fokus Praha, o.s. PINEL - Rozvoj schopností nutných pro uplatnění na běžném trhu práce u lidí s dlouhodobým duševním onemocněním 3954746,38 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35135 VOLONTÉ CZECH, o.p.s. Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů 3252706,56 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35137 "Etincelle, o.s." Multifunkční prostor Bez konce - tréninkové zaměstnání osob ohrožených sociální exkluzí 4830581,41 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35140 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb 3304225,70 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35147 HUMANITAS AFRIKA o.s. Kavárna Afrika: tréninková kavárna pro pracovní integraci afrických imigrantů a azylantů 4340540,54 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35148 Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 5245632,77 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35149 A MANO s.r.o. Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 4568312,22 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35149 A MANO s.r.o. Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 4568312,22 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35151 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vzdělávání rodičů - příprava vstupu nebo návratu rodičů s malými dětmi na trh práce 2155807,14 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35152 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševního zdraví 1103996,84 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35156 "Občanské sdružení Baobab" Vzděláváním k zaměstnání 3172951,70 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35161 "Shambala o.s." Aktivní rodiče! 3691431,76 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35162 ADULT MEDI CONSULTING s.r.o Nová šance - podpora a vzdělávání osob pečujících o závislého člena rodiny v návratu na trh práce 3988658,32 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35165 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Začleňování osob na trh práce 5734485,14 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35169 Pro rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s. Ruku v ruce - vzdělávání a praxe, rodina a práce! 3830846,40 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35180 KOKOZA, o.p.s. Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním 2322479,50 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35181 Via Roseta o.p.s. Dílna Via Roseta - pracoviště pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 4516634,90 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35184 CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. Zvyšování adaptability osob se zdravotním postižením, a to kvlalifikací na osvětové a informační pracovníky v oblasti kmenových buněk z pupečníkové krve a vytvoření 6 pracovních míst pro tyto osoby 2830289,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35185 Občanské sdružení SALET Atelier Letná - trénink kreativních schopností a dovedností 4684111,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35193 Občanské sdružení EpiStop Komplexní pomoc klientům s epilepsií při vstupu na trh práce. 4165347,14 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35194 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Cesta k zaměstnání 4224856,94 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35195 NSG Morison Outsourcing a.s. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet 2739240,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35203 Hana Krejčí Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života 3574940,83 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35203 Hana Krejčí Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života 3574940,83 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35204 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. ZAJÍC - zřízení dětské skupiny pro děti s poruchami autistického spektra a zdravé děti předškolního věku 4737480,52 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35209 Spiralis Překážka je příležitost - nový start pro rodiče samoživitele 4821648,27 Detail >>