Projekty

Mapa projektůRealizované projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle prioritní osy:
Klíčová slova: 
 Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.2.17/2.1.00/ 35212 o.s. MUM Práce a život v rovnováze II. 4122963,93 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35213 Česká asociace pro psychické zdraví AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu práce - Praha 2167952,69 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35216 SLUNEČNÍ DOMOV-MÍSTNÍ ORGANIZACE SPMP,PRAHA 9 Uplatnění osob s poruchami autistického spektra a s mentálním postižením s vazbou na Prahu na trhu práce 1413325,08 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35219 ERGO Aktiv Návraty krok za krokem 5950078,02 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35222 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Společně to dokážeme - podpora lidí s poruchami autistického spektra při vstupu na trh práce 5628240,32 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35224 Cukrárna Vesmírna, o.p.s. Cukrárna Cukrárna - rozšíření sociální firmy Cukrárna Vesmírna, o.p.s. za účelem jejího dlouhodobého udržitelného rozvoje 5851920,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35228 InBáze Berkat, o.s. Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze 2998989,18 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 35231 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze 5975412,88 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36010 Pes Pro Tebe Vzděláváním pracovníků občanského sdružení Pes Pro Tebe ke zvyšování kvality poskytovaných služeb 1921112,76 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36019 PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Fundraisingový plán Prosazu 1119475,44 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36020 Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Víceúrovňové odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i rozvoje organizace s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb 2453767,52 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36066 ORBI PONTES o.s. Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES 1240132,80 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36076 Židovská obec v Praze Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP 1854711,73 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36077 RUBIKON Centrum Vzděláváním ke kvalitě služeb RUBIKON Centra 1671485,22 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36082 Občanské sdružení Anabell Anabell učící se ... 1084047,11 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36090 POINT 50+, obecně prospěšná společnost Vzdělání dobrovolníků a fundraisera pro Point 50+, o.p.s. - cesta ke stabilizaci, profesionalizaci a rozvoji informačního centra pro osoby starší 50ti let se specializací na předdůchodový věk. 1955496,00 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36092 Česká asociace pro psychické zdraví "Vize pro ČAPZ" - vzdělávání a rozvoj vedoucích pracovníků a profesionalizace FR aktivit 1230140,56 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36099 Občanské sdružení SEPPIA Vzdělávání pracovníků o.s. Seppia 1871562,60 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36100 Síť mateřských center o.s. Motivace růstu 1236670,54 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36101 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Podpora dalšího vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace zvyšující kvalitu služeb 2170960,28 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36106 Toulcův dvůr Profesionalizací ke stabilitě a růstu sociálního podniku 1393162,62 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36120 KLUB HANOI Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi 1174707,70 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36142 Alternativa 50+, o.p.s. Vzděláváním odborníků ke kvalitnějším službám proti věkové diskriminaci a ageismu 932344,86 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36143 ALMA FEMINA o.s. Rozvoj organizací poskytující sociální služby 1861869,14 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36154 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Pevně na nohou - zkvalitnění poskytovaných služeb pro osoby s autismem, rozvoj a stabilizace organizace APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 2991937,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36157 Pestrá společnost, o.p.s. Profesionalizace a stabilizace Pestré společnosti, o.p.s. 1624958,18 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36159 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Implementace fundraisingové strategie v SONS ČR 703898,79 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36162 Iuridicum Remedium, o. s. Rozvoj kapacit organizace 1304950,20 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36164 Spiralis, o.s. Pomáháme profesionálně - rozvoj týmu sdružení Spiralis 1701878,04 Detail >>
CZ.2.17/2.1.00/ 36176 ROMEA ROMEA: Rozvoj znalostí a profesních dovedností v mediální oblasti, profesionalizaci a udržitelnosti organizace 1307690,46 Detail >>