Vyhlášení 7. výzvy OPPA k předkládání projektových žádostí

Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. září 2014 vyhlášení v pořadí 7. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita k předkládání projektových žádostí. Výzva se týká pouze prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce.

Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy.

 Text_7_vyzva_OPPA_PO2.pdf

Pro žadatele připravil Řídicí orgán OPPA 2 semináře. Seminář pro žadatele se uskuteční dne 17. 9. 2014 ve velkém jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy. Druhý seminář týkající se vyplnění žádosti v programu Benefit 7 se uskuteční na stejném místě dne 22. 9. 2014. Na oba semináře se mohou zájemci již nyní registrovat prostřednictvím webových stránek v sekci Semináře.

V souvislosti s vyhlášením 7. výzvy byl také zveřejněn aktuální pokyn k vyplnění žádosti v Benefitu7, který je zveřejněn níže a také v sekci Dokumenty/Projektová příručka.

 OPPA_Pokyny_zadost_7.0.doc

<< Zpět