Stav projektů 7. výzvy po projednání Radou hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 61 ze dne 20. 1. 2015 schválila podporu vybraným projektům předloženým do 7. výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha – Adaptabilita. Seznam projektů schválených k realizaci (příloha č. 1) a projektů zařazených do zásobníků projektů (příloha č. 2), včetně podmínek realizace, nalezete v přiložených souborech.

Tento čtvrtek projedná podporu projektům Zastupitelstvo hl. m. Prahy, což je zároveň poslední krok ve výběrovém procesu. V příštím týdnu obdrží statutární zástupci organizací dopisem vyrozumění o výsledcích výběrového procesu. Kontaktním osobám bude tato informace zaslána emailem, společně s expertními posudky, na jejichž základě získaly projekty bodové ohodnocení.

Dalším krokem bude oslovení kontaktních osob zástupci řídicího orgánu s výzvou k vyjasnění podmínek realizace před podpisem grantové smlouvy (toto se týká pouze projektů, u nichž vyplývá potřeba vyjasnit některé informace z podmínek realizace). Prosíme, abyste s vyjasňováním podmínek realizace a dotazy na uzavření grantové smlouvy vyčkali na oslovení pracovníky řídicího orgánu.

Pokud se nějaký projekt nenachází ani v jedné z příloh, došlo k jeho vyřazení v předchozích fázích výběrového procesu. Informace o důvodech vyřazení bude statutárním zástupcům organizací zaslána dopisem.

 Usneseni_Rady_hl._m._Prahy_c._61_ze_dne_20._1._2015.pdf

 Priloha_c._1_Usneseni_Rady_hl._m._Prahy_c._61_ze_dne_20._1._2015.pdf

 Priloha_c._2_Usneseni_Rady_hl._m._Prahy_c._61_ze_dne_20._1._2015.pdf

<< Zpět