Harmonogram výzev OPPA

Hlavní město Praha zpracovalo harmonogram vyhlašování výzev v rámci OPPA. Za celou dobu platnosti programu Praha plánuje vyhlásit celkem 6 výzev.

 

Harmonogram vyhlašování výzev OPPA

Pořadí výzvyZapojené prioritní osyPlánované zahájení příjmu projektových žádostíPlánované ukončení příjmu projektových žádostíPředpokládané schválení podpory pro vybrané projekty
1. výzva PO 1, PO 2, PO 3 leden 2008* březen 2008* říjen 2008*
2. výzva PO 1, PO 2, PO 3 květen 2009* červenec 2009* prosinec 2009*
3. výzva PO 1, PO 3 duben 2010* červen 2010* září 2010*
4. výzva PO 1, PO 2, PO 3 květen 2011* červenec 2011* prosinec 2011*
5. výzva PO 2 květen 2012* červenec 2012* prosinec 2012*
6. výzva PO 1, PO 2, PO 3 říjen 2012* leden 2013* červen 2013*
7. výzva PO 2 září 2014 říjen 2014 leden 2015

* Termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí nejsou plánovanými, ale skutečnými daty.

 

Informace týkající se aktualizace harmonogramu výzev

První verze přepokládaného harmonogramu výzev byla na těchto webových stránkách zveřejněna v 1. čtvrtletí roku 2009. Tato verze počítala pouze se 4. výzvami za dobu realizace OPPA.

V dubnu 2010 hl. m. Praha rozhodlo o vyhlášení 3. výzvy v jiném než původně plánovaném termínu, což si vyžádalo úpravu i v dalších plánovaných výzvách.

V nynější verzi jsou zohledněny aktuální stavy alokace na jednotlivé prioritní osy. Zejména u prioritní osy 2 došlo vlivem nedočerpání prostředků na komplexní projekty k navýšení alokace pro projekty grantové. Čerpání těchto prostředků bylo zajištěno prostřednictvím 5.výzvy, jejíž vyhlášení proběhlo v květnu 2012.

Poslední 6. výzva, která pokrývá všechny tři prioritní osy OPPA, byla vyhlášena v říjnu 2012.

 

<< Zpět