Schválení projektů 14. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Dne 19. února  2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 4/6 další část projektů předložených do 14. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Pro oblast podpory 2.1 byly schváleny k financování 2 projekty s požadovanými náklady 11,68 mil Kč.

Pro oblast podpory 3.1 bylo schváleno k financování 5 projektů s požadovanými náklady 68,49 mil Kč.

 Seznam_projektu_k_financovani_14._kontinualni_vyzvy_cast_2_2.1_3.1.pdf

<< Zpět