Zahajovací konference Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Děkujeme za Vaši účast na Zahajovací konferenci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 

 

Zde ke stažení prezentace přednášejích řečníků.

 

Prezentace řečníků:

1. Michael Morass, zástupce EK

 1._Michael_Morass_zastupce_EK_.ppt

2. Ing. Daniela Nohejlová, zástupkyně NOK, MMR 

 2._Daniela_Nohejlova__zastupkyne_NOK_MMR.pptx 

3. PhDr. Jan Hauser, ředitel odboru FON, MHMP 

 3._Jan_Hauser_reditel_odboru_FON_MHMP.pptx 

4. Mgr. Zdeňka Filipová, odbor FON, MHMP, Představení OP PPR

 4._Zdenka_Filipova_MHMP_predstaveni_OP_PPR.pptx  

5. Ing. Jakub Pechlát, Prioritní osa 1

 5._Jakub_Pechlat_PO1.pptx

6. Ing. Martin Bednář, Prioritní osa 2

 6._Martin_Bednar_PO2.pptx

7. Ing. Lenka Kriegischová, Představení ITI

 7._Lenka_Kriegischova_ITI.pptx

8. Mgr. Karolína Špačková, Prioritní osa 3

 8._Karolina_Spackova_PO3.pptx

9. Mgr. Lenka Pachlová, Prioritní osa 4

 9._Lenka_Pachlova_PO4.pptx

 

 

 

<< Zpět