Aktuality

Ukončení příjmu žádostí o podporu 10. výzvy (3.6.2016)

Příjem žádostí v rámci 10. výzvy skončil 31. května 2016 v 16:00 hodin. Celkově bylo předloženo 7 žádostí o podporu, v celkovém objemu 288,07 milionů korun.

 

   » Více

Bulletin Zprávy z pólu (24.5.2016)

Od nynějška vám budeme pravidelně přinášet zprávy o tom, co je v Operačním programu Praha-pól růstu ČR nového, či jak přispěly evropské peníze k rozvoji našeho krásného města v minulém programovém období prostřednictvím Zpráv z pólu. Těšíme se na vaši přízeň a přejeme příjemné čtení

 Zpravy_z_polu_dvoustrany_FINAL.pdf

Často kladené dotazy spojené s vyhlášenými výzvami OP PPR (20.5.2016)

 FAQs_OPPPR.xlsx

Vyhlášení výzvy 19 pro specifický cíl 4.1 Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání projektových žádostí (18.5.2016)

Rada hl. m. Prahy schválila dne 10. května 2016 vyhlášení výzvy č. 19 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) k předkládání žádostí o podporu.

Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy ZDE

Informace pro žadatele – Způsob podání žádosti o přezkum rozhodnutí v průběhu schvalování a výběru projektů (24.3.2016)

Žadatelé, kteří podali žádost o podporu do kterékoliv výzvy vyhlášené v rámci OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR), mají možnost podat žádost o přezkum rozhodnutí v případě, že nejsou spokojeni s výsledkem některé fáze procesu hodnocení a výběru projektů.


  » Více

Vyhlášení výzvy na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr (1.4.2016)

Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyhlašuje výzvu na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro prioritní osy:

  • Prioritní osa č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací - EFRR (věcný i finanční hodnotitel)
  • Prioritní osa č. 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory – EFRR (věcný i finanční hodnotitel)
  • Prioritní osa č. 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF/EFRR (finanční hodnotitel)
  • Prioritní osa č. 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti – ESF/EFRR (finanční hodnotitel)
  » Více