Upozornění pro žadatele: Doba realizace projektů

Z důvodu častých dotazů žadatelů v aktuálně vyhlášených výzvách č. 1, 2, 3 a 6 upozorňujeme na pravidlo platné pro všechny projekty podpořené v OP Praha – pól růstu ČR:

Realizace projektu nesmí být ukončena před podpisem smlouvy o financování. Toto pravidlo je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 11.2 Realizace projektu.

Předpokládané datum schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy je 16. 6. 2016. Smlouvy o financování budou uzavírány do 3 měsíců od předložení podkladů potřebných pro uzavření smlouvy. K předložení podkladů budou žadatelé vyzváni do 2 týdnů od schválení projektů.

<< Zpět