Druhé zasedání

Druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 16. prosince 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 a 2, schválena aktualizace kritérií v prioritní ose 3, schválena aktualizace Jednacího řádu MV OP PPR. Dále byl schválen Roční komunikační plán OP PPR na rok 2016, vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR na rok 2016 a vzato na vědomí vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR na rok 2015.

 

Zápis z jednání, včetně příloh:

 zápis 2MV.pdf

 usnesení č. 5  - aktualizace JŘ MV OP PPR

 usnesení č. 6 - kritéria PO1

 usnesení č. 7 - kritéria PO2

 usnesení č. 8 - aktualizace kritérií PO3

 usnesení č. 9 - SRP 2016, vyhodnocení SRP 2015

 usnesení č. 10 - RKoP 2016

 usnesení č. 11 - aktualizace procesu schvalování projektů a PK

 usnesení č. 12 - pracovní skupiny

 Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek pro informaci Evropské komise (červen-srpen 2015)

 Plnění předběžných podmínek OP PPR

 

 

<< Zpět