3. 2. 2015 - Praha vyhlásila 15. kontinuální výzvu pro podání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila na dnešním jednání vyhlášení 15. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, která je zaměřena na dvě oblasti, konkrétně na revitalizaci a ochranu území a na podporu malých a středních podniků.

Praha tak finišuje s čerpáním evropských dotací v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který umožňuje financování projektů v programovém období 2007 – 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„V rámci revitalizace a ochrany území mohou žadatelé podat projekty zaměřené na revitalizace ploch s ekologickou zátěží, poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch i vodních toků a vodních nádrží, na obnovu nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů, výstavbu protihlukových pásů zeleně a další aktivity, které jsou přesně specifikovány v textu výzvy,“ upřesňuje Petr Dolínek (ČSSD), náměstek primátorky zodpovídající za agendu evropských fondů.

Druhou oblastí, ve které budou moci zájemci žádat o evropské peníze, je výše zmíněná podpora malých a středních podniků. V tomto případě musí být podané projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, inovační aktivity směřující k novým technologiím, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb a další. Přesný výčet podporovaných aktivit dle klasifikace ekonomických činností (CZ - NACE) je uveden v textu výzvy, který je dostupný na webových stránkách www.oppk.cz.

„Pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrany území jsme vyčlenili částku 50 milionů korun. Projektové žádosti mohou žadatelé předkládat v termínu od 5. 2. 2015 do 30. 4. 2015. V rámci oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků je možné podávat projektové žádosti od 5. 2. 2015 do 27. 3. 2015 a pro tuto oblast byla alokována také částka 50 milionů korun. Pro žadatele připravujeme i semináře, které by měly usnadnit zpracování projektových žádostí,“ dodává náměstek primátorky Petr Dolínek.

Projekty budou schvalovány průběžně Zastupitelstvem hlavního města Prahy, a to nejpozději do června letošního roku.

<< Zpět