Fondy EU v Praze

Vítejte na portálu sloužícím jako rozcestník pro informace o fondech EU v hl. m. Praze. Tento portál je spravován hl. m. Prahou, konkrétně Odborem evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti při využívání strukturálních fondů v jiné skupině regionů, než jsou ostatní kraje České republiky. Pro regiony Prahy jsou proto platné jiné programy čerpání.

Pro období let 2004 – 2006 byla podpora pro Prahu schválena v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Informace o využití těchto programů můžete nalézt v samostatných sekcích pojmenovaných JPD 2 a JPD 3.

Z hlediska možného získání podpory je důležité, že JPD 2 a JPD 3 už skončily, resp. už z nich není přidělována podpora pro nové projekty a jsou pouze dokončovány už dříve schválené projekty.

Na období 2007 – 2013 hl. m. Praha připravila dva dotační programy. Program zaměřený na dopravu, životní prostředí a podporu podnikání se jmenuje Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), rozvoj lidských zdrojů formou vzdělávání či sociální integrace pokrývá Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA). Informace o těchto programech jsou k dispozici v samostatných sekcích pojmenovaných OPPA a OPPK.

obrázek k novince

Patricia Tiso Ferulíková

ředitelka Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy

Vážení občané,


v následujících pěti letech má Praha nejspíš poslední příležitost využít finanční prostředky z Evropské unie. V roce 2013 končí stávající programové období a pro hlavní město to s největší pravděpodobností bude znamenat omezenou finanční podporu z evropských fondů. Hrubý domácí produkt na obyvatele je v Praze vysoko nad průměrem Evropské unie – na dotace tedy nebude mít pravděpodobně z tohoto důvodu nárok.

replica rolex