ODKAZY

EVROPSKÉ STRÁNKY

 • EUROPA – oficiální stránky EU
 • Evropská komise DG Regio – Generální  ředitelství EK pro regionální politiku
 • Evropská komise DG Employment – Generální ředitelství pro zaměstnanost
 • Evropský sociální fond – obecné informace o ESF
 • Inforegio – webové stránky EK (DG Regio) věnované regionální politice
 • Evropský hospodářský a sociální výbor – poradní orgán EU
 • Výbor regionů EU – poradní orgán EU

ČESKÉ STRÁNKY

 • Ministerstvo pro místní rozvoj – informace koordinátora využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice
 • Ministerstvo financí – informace Platebního a certifikačního orgánu strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – informace o Operačním programu Podnikání a inovace
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Ministerstvo životního prostředí – informace o Operačním programu Životní prostředí
 • Ministerstvo dopravy – informace o Operačním programu Doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • ESF ČR  – oficiální stránky ESF v České republice
 • Hospodářská komora ČR – Centrum pro evropskou integraci
 • EUROskop – informační stránky o Evropské unii spravované Úřadem vlády ČR
 • Delegace Evropské komise v ČR – zastoupení Evropské komise v ČR
 • Strukturální fondy  centrální stránky věnované problematice strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v České republice
 • Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR
 • Euro Info Centra v ČR
 • Evropské dokumentační středisko UK
 • Podnikatelské a inovační centrum ČVUT v Praze
 • Technologické centrum AV ČR
 • Czechtrade – Euroservis