ANKETA

PODPORA ŽADATELŮM OPPA A OPPK

Anketa ještě probíhá.
Otázka: Jak hodnotíte podporu pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy při přípravě projektové žádosti OPPA nebo OPPK? (Podporou se rozumí semináře, osobní konzultace projektů i podpora žadatelů formou emailu či telefonu.)