KALENDÁŘ

8.1.2018 První kolo výzev Projednání výzev k předkládání projektových žádostí OPPA a OPPK
8.2.2018 Konec příjmu projektů OPPK: Ukončení projektových žádostí pro oblast podpory 1.1
17.3.2018 Ukončení konzultací OPPA: Ukončení konzultací projektových záměrů
31.3.2018 Konec příjmu projektů OPPK: Ukončení příjmu projektových žádostí
31.3.2018 Konec příjmu projektů OPPA: Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci všech prioritních os