HOME

Vítejte na portálu sloužícím jako rozcestník pro informace o fondech EU v hl. m. Praze. Tento portál je spravován hl. m. Prahou, konkrétně odborem fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.

Aktuálně probíhá výstavba těchto internetových stránek, proto některé jejich komponenty neobsahují veškeré informace, se kterými je do budoucna počítáno. Omlouváme se. Děkujeme za vaše pochopení.

Hlavní město Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti při využívání strukturálních fondů v jiné skupině regionů, než jsou ostatní kraje České republiky. Pro regiony Prahy jsou proto platné jiné programy čerpání.

Pro období let 2004 – 2006 byla podpora pro Prahu schválena v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Informace o využití těchto programů můžete nalézt v samostatných sekcích pojmenovaných JPD 2 a JPD 3.

Z hlediska možného získání podpory je důležité, že JPD 2 a JPD 3 už skončily, resp. už z nich není přidělována podpora pro nové projekty a jsou pouze dokončovány už dříve schválené projekty.

Na období 2007 – 2013 hl. m. Praha připravila dva dotační programy. Program zaměřený na dopravu, životní prostředí a podporu podnikání se jmenuje Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), rozvoj lidských zdrojů formou vzdělávání či sociální integrace pokrývá Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA). Informace o těchto programech jsou k dispozici v samostatných sekcích pojmenovaných OPPA a OPPK.